Dringend vervoer

De eerste 10 km 62,02 EUR
Vanaf de 11de km t/m 20ste km 6,20 EUR per km
Vanaf de 21ste km 4,74 EUR per km
Gebruik van de elektroden 58,87 EUR per set

 

 

 

 

Niet dringend vervoer

De eerste 12 km
30,00 EUR
Vanaf de 13de km
1,85 EUR per km
Wachttijd
40 EUR per uur