Tarieven

112

Dringend vervoer

Het tarief voor een ziekenwagen uitgestuurd door de noodcentrale 112, is sinds 1 januari 2019 veranderd conform aan het KB van 28/11/2018. In dat KB is voorzien hoe het factuur er moet uitzien en wat er verplicht op vermeld moet zijn. Hiernaast is ook het tarief van de tussenkomst van een 112 ambulancedienst in de dringende geneeskundige hulpverlening voorzien. Sinds 1 januari 2022 kost elke tussenkomst van een ambulancedienst in de dringende geneeskundige hulpverlening € 67,53 ongeacht of er nu vervoer naar het ziekenhuis is gebeurd of niet.

Anders dan vroeger is ook dat je dit factuur NIET meer kan aanbieden bij de mutualiteit voor een tussenkomst. Dit bedrag is volledig ten laste van de patiënten tenzij uw hospitalisatieverzekering dit wel dekt.